Polska na tle Europy - 2014

Raport będący podsumowaniem sytuacji na polskim rynku biurowym w ostatnich 10 latach.

For more information contact: